CHODŹ NA SŁOWO - 05 października 2018

Rozważania na temat Ewangelii św. Marka 10, 2-16 - Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.

Materiał wideo: CHODŹ NA SŁOWO - 05 października 2018

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: