CHODŹ NA SŁOWO - 29 czerwca 2018

Rozważanie na temat Ewangelii Mk 5,21-24.35b-43 Wskrzeszenie córki Jaira

Materiał wideo: CHODŹ NA SŁOWO - 29 czerwca 2018

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: