Jak zaktualizować oprogramowanie w dekoderze 3G?

Aktualizacja dekodera 3G w Gawex Media może przebiegać na dwa sposoby:

Aktualizacja automatyczna

Podczas oglądania dowolnego programu pojawi się okno komunikatu o nowej wersji oprogramowania z opcją aktualizacji Instaluj teraz lub Zapytaj później.

Po wyborze Zapytaj później komunikat pojawiać się będzie co godzinę do chwili dokonania aktualizacji.

Po wyborze opcji Instaluj teraz Odbiornik rozpocznie procedurę aktualizacji. Na ekranie widoczny będzie aktualny postęp procesu, a po jego zakończeniu nastąpi automatyczny restart Odbiornika, który uruchomi się z nową wersją.

Aktualizacja ręczna

Naciskamy przycisk MENU na pilocie i przechodzimy do pozycji Konfiguracja Odbiornika >Informacje Systemowe > Aktualizacja oprogramowania

Uwaga!! Nie wyłączać Odbiornika z prądu podczas aktualizacji oprogramowania. Część urządzeń, w zależności od wersji z której aktualizujemy dekoder, może wymagać ponownego restartu po aktualizacji.