Robotnik leśny-zrywkarz

wykształcenie bez znaczenia – 1 osoba

Robotnik budowlany robót wykończeniowych

wykształcenie bez znaczenia – 1 osoba

Przepalacz gazowy

wymagane wykształcenie zawodowe – 1 osoba

Pracownik ogólnobudowlany

wykształcenie bez znaczenia – 1 osoba

Pracownik ogólnobudowlany

wykształcenie bez znaczenia – 1 osoba