Pomoc kuchenna

wykształcenie bez znaczenia – 1 osoba

Opiekunka środowiskowa

wymagane wykształcenie średnie (terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, asystent os. niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa), umowa zlecenie – 1 osoba

Opiekunka

wymagane wykształcenie zawodowe, III zmiany – 1 osoba

Operator wózka jezdniowego

wymagane wykształcenie zawodowe – 1 osoba

Operator maszyn rolniczych

wykształcenie bez znaczenia, łatwość przyswajania wiedzy, praca na II zmiany – 1 osoba