Ślusarz-mechanik

wymagane wykształcenie zawodowe – 1 osoba

Sprzedawca

wymagane wykształcenie zawodowe – 1 osoba

Sprzątaczka

wykształcenie bez znaczenia, ½ etatu, stopień niepełnosprawności – 4 osoby

Specjalista ds. sprzedaży produktów zielarskich

wymagane wykształcenie średnie lub wyższe, kurs zielarstwa – 1 osoba

Robotnik leśny-zrywkarz

wykształcenie bez znaczenia – 1 osoba