Strażnik miejski

wymagane wykształcenie średnie – 2 osoby

Sprzedawca

wymagane wykształcenie zawodowe – 2 osoby

Sprzedawca

wymagane wykształcenie zawodowe – 1 osoba

Sprzątaczka

wymagane wykształcenie zawodowe -1 osoba

Sprzątaczka

wykształcenie bez znaczenia – 1 osoba