Wręczenie nagród w konkursie tłustoczwartkowym dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka