XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy

Galeria do artykułu: XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy. Memoriał dr Adama Papée