Konferencja naukowa z okazji 100-nej rocznicy urodzin Adama Giedrysa