Wystawa twórczości Wiesława Adamskiego w pierwszą rocznicę śmierci

Galeria do artykułu: Wystawa prac Wiesława Adamskiego w rok po śmierci