Konferencja na temat współpracy NGO - JST i instytucji rządowych

Galeria do artykułu: Konferencja o współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego