Happening Szlachetnej Paczki 28.11.2015

Galeria do artykułu: Happening Szlachetnej Paczki na Placu Wolności