Sesja Rady Miasta Szczecinek. Dla seniorów i o budżecie

  • Anna Gliszczyńska
  • 2012-12-19 09:15:54
Sesja Rady Miasta Szczecinek. Dla seniorów i o budżecie

Rozpoczęła się sesja Rady Miasta Szczecinek. Jest to jedno z naważniejszych spotkań tego gremium, gdyż dziś zapadnie decyzja dotycząca budżetu miasta na rok 2013.

Porządek obrad został rozszerzony  o dwa punkty - inaugurację programu Szczecinek Akrywni 60 plus oraz wystąpienie Adama Wyszomirskiego, radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Inauguracja programu Szczecinek Aktywni 60+
4. Wystąpienie radnego Sejmiku Wojewódzkiego, Adama Wyszomirskiego.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025.
7. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012r.
8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025.
9. Uchwała w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
10. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” 
w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Szczecińska” 
w Szczecinku.
12. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” 
w Szczecinku. 
13. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  „Pilska” 
w Szczecinku.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek pozostającej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczecinku.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia ich w drodze przetargu.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
17. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek w drodzebezprzetargowej.
20. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIX/252/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 listopada 
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
21. Uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Szczecinek.
22. Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Szczecinku.
23. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek  na rok 2013.
24. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
25. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
26. Wnioski i zapytania radnych.
27. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej:


UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?